Apie mus

Šventosios upės mokykla - tai pirmoji tėvų bendruomenės kuriama, nevalstybinė mokykla Anykščių rajone. Atvėrusi duris 2021 metais mokykla vykdo formalųjį ir neformalųjį vaikų ugdymą, pagrįstą netradiciniais ugdymo principais. Čia svarbus vaiko ir mokytojo santykis, pasitikėjimas vieni kitais, bendruomeniškumas ir draugiška atmosfera, o mokymo metodai atsiremia į vaiko aktyvų dalyvavimą savo mokymosi procese. Taikome metodikas, kurios padeda vaikui išsikelti sau tikslus bei būti aktyviu proceso dalyviu. 

Mokykla ugdymą organizuoja remdamasi bendrosiomis ugdymo programomis, tačiau mokymo procesas čia labai spalvingas ir gyvas - kitoks, nei tradicinėje mokykloje: pamokos vyksta kūrybiškai, pagal pačių mokytojų kuriamas metodikas ir programas, dėstydami mokytojai į tradicinius dalykus integruoja netradicines metodikas ir apjungia skirtingus dalykus, nesivadovaujame viena, konkrečia pedagogikos kryptimi. Turime stiprią, kūrybišką mokytojų ir padedančių mokytojų komandą, dalis mokytojų yra vaikų, einančių į mokyklą, tėvai. Mokytojai, vedantys skirtingus dalykus turi galimybę koncentruotis į savo dėstomą dalyką, kuriam pritaiko tinkančius savitus metodus. Mokykla orientuota į mokymąsi gamtoje ir iš gamtos, mokymąsi per patyrimą, pagarbą visai mus supančiai gyvybei, menus, amatus, tautiškumą.  

Šventosios upės mokykla gyvuoja, nes esame bendruomenė - atvira, draugiška, stipri ir palaikanti glaudžius mokytojų-vaikų-tėvų santykius. Tai mokykla, kurią kuriame visi kartu, kurioje esame dėl vaikų. Visi dirbame kaip viena komanda ir galutinius sprendimus priimame kartu. 

Pirmaisiais gyvavimo metais mokykla įsikūrė nuostabaus grožio Burbiškio dvare. Daugiau apie dvarą: https://www.burbiskis.lt/Labai kviečiame aplankyti, pasigrožėti ir patyrinėti šį nuostabų architektūros, dizaino ir gamtos objektą, esantį labai netoli Anykščių, kuriuo, dėka šaunių ir draugiškų savininkų, turėjome galimybę grožėtis visus šiuos metus. 

Į komandą kviečiame ir visada priimame visus tėvelius, mokytojus ir vaikus, kurie nori kurti netradicinio ugdymo mokyklą kartu, tad skambinkite, rašykite ir prisijunkite! Šventosios upės mokykla – tai vieta, kur norime, kad mūsų vaikai būtų saugūs ir laimingi, smalsūs ir nuolatos kuriantys.